Styrelse

Ordförande
Jörgen Stamh

Vice ordförande
Vakant

Kassör
Ingvar Lindgren

Sekreterare
Magnus Wigenstedt

Ledamöter
Sune Svensson
Bo Sandström
Staffan Bäckelid