Styrelse

Ordförande
Stig Eriksson

Vice ordförande
Jörgen Stamh

Kassör
Ingvar Lindgren

Sekreterare
Magnus Wigenstedt

Ledamöter
Sune Svensson
Bo Sandström
Staffan Bäckelid