Det här är vi

Radio Mullsjö startade 1988.

I årsberättelsen framgår att Närradioföreningen hade 15 anslutna organisationer varav 11 sände program.

Bland de anslutna organisationerna fanns främst kyrkor och politiska partier.

I dag finns det fem sändande föreningar.

Vid starten var Martin Olsson ordförande och han hade den posten fram till 2002.

Mellan 2002 och 2005 var Ingemar Stenmarker ordförande.

2006 blev Stig Eriksson föreningens ordförande.

Hösten 2021 blev Jörgen Stamh ordförande

De första åren sände vi på 89,9 MHz  men redan 1990 bytte vi frekvens till den nuvarande 95,6 MHz.

Studion fanns på Folkhögskolan då skolan vid denna tid hade mediakunskap i sin undervisning. 1994 flyttade vi till den nuvarande studion på Strandvägen.

Förutom de sändande föreningarnas program så har Närradioföreningen under åren haft egna sändningar. Framförallt har närradion sänt direkt från kommunfullmäktiges sammanträden.

Vi har också haft direktsändningar från jul- och vårmarknader.

Vid några tillfällen har vi haft frågesportstävling i närradion.

Vi har även sänt valvaka och lokal valdebatt då det är valår.