Styrelse

Ordförande
Stig Eriksson

Vice ordförande
Jörgen Stamh

Kassör
Ingvar Lindgren

Sekreterare
Bo Sandström

Ledamöter
Sune Svensson
Magnus Wigenstedt
Staffan Bäckelid